POLITYKA PRYWATNOŚCI www.issmgroup.pl

PREAMBUŁA

Odwiedzając witrynę www.issmgroup.pl powierzasz nam swoje dane osobowe, które przetwarzamy do konkretnych celów, ale zawsze z troską o ochronę Twojej prywatności.

Niniejszy dokument służy jako pomoc w zrozumieniu, jakie dane zbieramy i w jakim celu oraz do czego je wykorzystujemy oraz kto jest ich Administratorem.

Informacje określone w niniejszym dokumencie są dla Ciebie bardzo ważne, ponieważ poruszyliśmy w nim sprawy związane z przetwarzaniem danych osobowych, szczególnie wobec treści przepisów o ochronie danych osobowych, w tym Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(dalej zwane „RODO”).

Zależy Nam abyś zapoznał się z tym dokumentem i oto Cię prosimy.

 

INFORMACJE OGÓLNE

(INFORMACJE, KTÓRE POMOGĄ ZROZUMIEĆ UŻYTE W NINIEJSZYM DOKUMENCIE NAZEWNICTWO)

Czym są dane osobowe i co oznacza ich przetwarzanie?

Dane osobowe wszelkie informacje, które dotyczą Twojej osoby w sposób bezpośredni, ale również pośredni w sytuacji, gdy są one przepisane do Ciebie.
Przetwarzanie oznacza wszelkie wykonane czynności na danych osobowych od ich zebrania aż do usunięcia.

 

Kiedy niniejsza Polityka prywatności ma zastosowanie?

Niniejsza polityka prywatności ma zastosowanie do wszystkich przypadków, w których Jesteśmy administratorem danych osobowych i przetwarzamy dane osobowe. Dotyczy to zarówno przypadków, w których przetwarzamy dane osobowe pozyskane bezpośrednio od osoby, której dane dotyczą, jak
i przypadku, w którym dane osobowe pozyskaliśmy z innych źródeł.

 

Jak dbamy o bezpieczeństwo danych osobowych?

Dokładamy wszelkich starań, aby chronić użytkowników przed nieuprawnionym dostępem, nieautoryzowaną modyfikacją, ujawnieniem oraz zniszczeniem danych osobowych.
W szczególności:

 • stosujemy szyfrowanie SSL
 • kontrolujemy nasze metody gromadzenia, przechowywania i przetwarzania informacji,
  w tym fizyczne środki bezpieczeństwa, aby chronić przed nieuprawnionym dostępem do systemu,
 • dostępu do danych osobowych udzielamy jedynie tym pracownikom, kontrahentom
  i przedstawicielom, którzy muszą mieć do nich dostęp, aby przetwarzać je na Nasze potrzeby. Ponadto na mocy umowy są oni zobowiązani do zachowania ścisłej poufności,
 • a w przypadku niewypełnienia tych zobowiązań mogą ponieść konsekwencje, łącznie
  z zakończeniem współpracy.

 

Czym są pliki cookies?

Pliki Cookies (ciasteczka) są to niewielkie informacje tekstowe, wysyłane przez serwer zapisywane na Twoim urządzeniu, z którego odwiedzasz stronę www.lepiejnagaz.pl (np. na dysku twardym komputera, laptopa, czy też na karcie pamięci smartfona – w zależności, z jakiego urządzenia korzysta odwiedzający naszą stronę www). Szczegółowe informacje dot. plików Cookies, a także okoliczności ich powstania można znaleźć m.in tutaj

 


ADMINISTRATOREM DANYCH OSOBOWYCH


Administratorem przetwarzanych danych osobowych Klientów, byłych Klientów i/lub potencjalnych Klientów jest ISSM GROUP PREMIUM Marzena Krzanowska. z siedzibą przy ul. Dereniowej 10
05-110 Jabłonna. Z administratorem można skontaktować drogą elektroniczną pisząc na adres e-mail: service@issmgroup.pl, dzwoniąc pod numer: (22) 308 02 80 lub tradycyjną wysyłając korespondencję na adres ISSM GROUP PREMIUM Marzena Krzanowska ul. Dereniowa 10 05-110 Jabłonna
z dopiskiem
Ochrona Danych Osobowych.

 


JAKIE DANE OSOBOWE ZBIERAMY


Rodzaj danych Zakres danych Kogo dane osobowe dotyczą
Dane kontaktowe Imię i Nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres korespondencji, numer klienta, numer umowy klienci / potencjalni klienci
Dane korespondencyjne dane osobowe, które wynikają z prowadzonej korespondencji i/lub rozmów  

klienci / potencjalni klienci

Dane handlowe dane, które wynikają z prowadzonych rozmów handlowych potencjalni klienci
Dane do logowania identyfikator, e-mail, nazwa użytkownika, hasło partnerzy
Dane dotyczące zatrudnienia dane wynikające z złożonej aplikacji takie jak: wykształcenie, doświadczenie, zainteresowania, wizerunek kandydaci do pracy
Dane wynikające z złożonych wniosków dane wynikające z wniesionych wniosków o realizację praw przysługujących na mocy przepisów o ochronie danych osobowych Osoby fizyczne, których dane osobowe przetwarzamy
Dane dotyczące historii odwiedzin data i czas trwania sesji, lokalizacja i rodzaj urządzenia oraz adres IP Użytkownicy strony www.issmgroup.pl
Dane dotyczące ustawień preferencji Dane ustawień preferencji dotyczących prywatności (pliki cookies) oraz wyświetlania treści Użytkownicy strony www.issmgroup.pl
Dane dotyczące mediów społecznościowych Dane pochodzące z profilów społecznościowych – dokładne informacje o przetwarzaniu tych danych osobowych dostępne są polityce prywatności mediów społecznościowych – tutaj. Użytkownicy mediów społecznościowych

 


W JAKIM CELU I NA JAKIEJ PODSTAWIE PRZETWARZAMY DANE OSOBOWE


W założeniu nasza strona ogranicza zbieranie i wykorzystywanie danych osobowych do niezbędnego minimum w podanych poniżej celach, wynikających ze świadczenia usługi lub wymaganych do świadczenia usługi na odpowiednim poziomie oraz wynikających z naszych wewnętrznych potrzeb lub przepisów prawnych w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej.

Cel przetwarzania Rodzaj danych Podstawa prawa
udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie, reklamacje Dane kontaktowe

Dane korespondencyjne

prawnie uzasadniony interes administratora i/lub obowiązek wynikający z przepisów prawa w zakresie rozpatrzenia reklamacji
przedstawienia oferty i prowadzenia rozmów handlowych Dane kontaktowe

Dane korespondencyjne

Dane handlowe

przed zawarciem umowy na żądanie osoby
potwierdzenia tożsamości osób kontaktujących się z nami telefonicznie, drogą elektroniczną lub w inny sposób Dane kontaktowe

Dane korespondencyjne

prawnie uzasadniony interes administratora
oferowania spersonalizowanych produktów, zapewnienie komunikacji pomiędzy stronami w nawiązanej relacji biznesowej Dane do logowania

Dane kontaktowe

Dane korespondencyjne

prawnie uzasadniony interes administratora
prowadzenia rekrutacji Dane kontaktowe

Dane dotyczące zatrudnienia

obowiązek prawny oraz zgoda osoby na przetwarzanie danych innych niż wynikających z przepisów prawa
realizacji praw osób, których dane dotyczą Dane kontaktowe

Dane wynikające ze złożonych wniosków

obowiązek prawny oraz

prawnie uzasadniony interes administratora

analizowania statystyki odwiedzin strony www w tym również analizowania danych demograficznych użytkowników odwiedzających stronę Dane dotyczące historii odwiedzin na podstawie plików cookies zgoda
poznania i oceny zainteresowań, pragnień i zmieniających się potrzeb naszych klientów, aby udoskonalać naszą stronę internetową, nasze produkty i usługi oraz opracowywać nowe produkty i usługi Dane dotyczące historii odwiedzin na podstawie plików cookies

 

Dane dotyczące mediów społecznościowych

zgoda
prowadzenia marketingu bezpośredniego Dane dotyczące historii odwiedzin na podstawie plików cookies

Dane dotyczące mediów społecznościowych

Dane kontaktowe

Dane handlowe

prawnie uzasadniony interes administratora
Dane osobowe możemy również przetwarzać w celu dochodzenia roszczeń wynikających z nawiązanych relacji lub w celu zachowania dowodowości wypełnieniu obowiązków spoczywających na Administratorze, które mogą stanowić dowód w obronie przed wniesionym roszczeniem na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora.

 

Dane osobowe możemy również przetwarzać w kontekście nawiązanych relacji wynikających z umów lub innych zobowiązań Stron lub
z przepisów prawa.

Zbierając i wykorzystując dane osobowe w innych celach niż wskazanych powyżej, będziemy informować o tym przed ich zebraniem lub w chwili ich zbierania.

W sytuacji przetwarzania danych na podstawie zgody, zwrócimy się do Państwa o wyrażenie takiej zgody. Udzielenie zgody jest dobrowolne, a w przypadku jej udzielenia mają Państwo prawo cofnąć ją w dowolnym czasie.

 


CZY PRZETWARZAMY DANE W SPOSÓB ZAUTOMATYZOWANY


Informacje, które gromadzimy w związku z korzystaniem z naszych usług świadczonych w formie elektronicznej, będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym mogą podlegać
profilowaniu w celu przewidywania Państwa zachowania na naszej stronie internetowej oraz produktów, które mogą być dla Państwa interesujące), jednakże nie będzie to wywoływać wobec osoby fizycznej żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na jej sytuację.

 


KOMU MOŻEMY UDOSTĘPNIĆ DANE OSOBOWE


Dane osobowe mogą zostać udostępnione wyłącznie w sytuacji, gdy:

 • odbiorcami są inne podmioty wykonujące usługi na rzecz ISSM GROUP PREMIUM Marzena Krzanowska w zakresie świadczonej usługi zgodnie z zawartą umową,
 • odbiorcami są inne podmioty w zakresie:
 • dążenia do spełniania wymogów obowiązującego prawa, przepisów, procesów prawnych lub prawomocnych żądań instytucji państwowych;
 • wykrywania oszustw i zapobiegania im, a także rozwiązywania innych problemów dotyczących oszustw, bezpieczeństwa i kwestii technicznych;
 • ochrony praw własności lub bezpieczeństwa Administratora danych osobowych oraz pozostałych osób w sposób wymagany bądź dozwolony przez przepisy prawa.

Danych osobowych nie zamierzamy przekazywać do tzw. państw trzecich (tj. poza Europejski Obszar Gospodarczy obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię). Jeśli jednak pojawi się taka potrzeba, możemy to zrobić, zapewniając odpowiedni poziom ochrony i stosując odpowiednie przepisy prawne.

 


JAK DŁUGO BĘDZIEMY PRZETWARZAĆ DANE OSOBOWE


Naszym celem jest ochrona Ciebie przed negatywnymi konsekwencjami przetwarzania Twoich danych osobowych. W tym celu, staraliśmy się zoptymalizować czas przechowywania Twoich danych zebranych za pomocą strony www.

Cel przetwarzania Czas przetwarzania
udzielania odpowiedzi na przesłane zapytanie, reklamacje przez okres 5 lat od zakończenia celu ich przetwarzania
przedstawienia oferty i prowadzenie rozmów handlowych przez okres 3 lat od zakończenia celu ich przetwarzania
oferowania spersonalizowanych produktów, zapewnienie komunikacji pomiędzy stronami w nawiązanej relacji biznesowej przez okres 3 lat od zakończenia umowy
prowadzenia rekrutacji przez okres 6 miesięcy od zakończenia danego postępowania rekrutacyjnego
realizacji praw osób, których dane dotyczą przez okres 5 lat od zakończenia celu ich przetwarzania
analizowania statystyki odwiedzin strony www w tym również analizowania danych demograficznych użytkowników odwiedzających stronę do wycofania zgody lub zakończenia celu ich przetwarzania
poznanie i ocena zainteresowań, pragnień i zmieniających się potrzeb naszych Klientów, aby udoskonalać naszą stronę internetową, nasze produkty i usługi oraz opracowywać nowe produkty i usługi do wycofania zgody lub zakończenia celu ich przetwarzania
prowadzenia marketingu bezpośredniego do wniesienia sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych
w określonym celu
dochodzenia lub obrony przed roszczeniami przez okres przedawnienia roszczeń (do lat 3) lub do czasu celu ich przetwarzania
realizacja umowy przez okres 3 lat od zakończenia umowy
wypełnienia zobowiązań prawnych przez okres wskazany w danej podstawie prawnej

 


JAKIE PRAWA PRZYSŁUGUJĄ W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH


Cel przetwarzania Przysługujące prawa
udzielania odpowiedzi na przesłane zapytanie, reklamacje ·       prawo dostępu do danych

·       prawo do sprostowania danych

·       prawo sprzeciwu do przetwarzania opartego na prawnie uzasadnionym interesie, a w sytuacji pozytywnego rozpatrzenia sprzeciwu również prawo do usunięcia danych (zapomnienia)

·       prawo do ograniczenia przetwarzania

·       prawo do przenoszenia danych

·       prawo skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

przedstawienia oferty i prowadzenie rozmów handlowych ·       prawo dostępu do danych

·       prawo do sprostowania danych

·       prawo do ograniczenia przetwarzania

·       prawo skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

oferowania spersonalizowanych produktów, zapewnienie komunikacji pomiędzy stronami w nawiązanej relacji biznesowej ·       prawo dostępu do danych

·       prawo do sprostowania danych

·       prawo sprzeciwu na przetwarzanie oparte na prawnie uzasadnionym interesie, a w sytuacji pozytywnego rozpatrzenia sprzeciwu również prawo do usunięcia danych (zapomnienia)

·       prawo do ograniczenia przetwarzania

·       prawo do przenoszenia danych

·       prawo skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

prowadzenia rekrutacji ·       prawo do wycofania zgody

·       prawo dostępu do danych

·       prawo do sprostowania danych

·       prawo do ograniczenia przetwarzania

·       prawo do przenoszenia danych

·       prawo skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

realizacji praw osób, których dane dotyczą ·       prawo dostępu do danych

·       prawo do sprostowania danych

·       prawo do ograniczenia przetwarzania

·       prawo skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

·       prawo sprzeciwu na przetwarzanie oparte na prawnie uzasadnionym interesie, a w sytuacji pozytywnego rozpatrzenia sprzeciwu również prawo do usunięcia danych (zapomnienia)

analizowania statystyk odwiedzin strony www w tym również analizowania danych demograficznych użytkowników odwiedzających stronę ·       prawo do wycofania zgody

·       prawo dostępu do danych

·       prawo do sprostowania danych

·       prawo sprzeciwu na przetwarzanie oparte na prawnie uzasadnionym interesie, a w sytuacji pozytywnego rozpatrzenia sprzeciwu również prawo do usunięcia danych (zapomnienia)

·       prawo do zapomnienia

·       prawo do ograniczenia przetwarzania

·       prawo do przenoszenia danych

·       prawo skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

poznania i oceny zainteresowań, pragnień i zmieniających się potrzeb naszych Klientów, aby udoskonalać naszą stronę internetową, nasze produkty i usługi oraz opracowywać nowe produkty i usługi ·       prawo do wycofania zgody

·       prawo dostępu do danych

·       prawo do sprostowania danych

·       prawo sprzeciwu na przetwarzanie oparte na prawnie uzasadnionym interesie, a w sytuacji pozytywnego rozpatrzenia sprzeciwu również prawo do usunięcia danych (zapomnienia)

·       prawo do zapomnienia

·       prawo do ograniczenia przetwarzania

·       prawo do przenoszenia danych

·       prawo skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

prowadzenia marketingu bezpośredniego ·       prawo dostępu do danych

·       prawo do sprostowania danych

·       prawo sprzeciwu na przetwarzanie oparte na prawnie uzasadnionym interesie, a w sytuacji pozytywnego rozpatrzenia sprzeciwu również prawo do usunięcia danych (zapomnienia)

·       prawo do ograniczenia przetwarzania

·       prawo skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

dochodzenia lub obrony przed roszczeniami ·       prawo dostępu do danych

·       prawo do sprostowania danych

·       prawo sprzeciwu na przetwarzanie oparte na prawnie uzasadnionym interesie, a w sytuacji pozytywnego rozpatrzenia sprzeciwu również prawo do usunięcia danych (zapomnienia)

·       prawo do ograniczenia przetwarzania

·       prawo skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

realizacja umowy ·       prawo dostępu do danych

·       prawo do sprostowania danych

·       prawo do ograniczenia przetwarzania

·       prawo skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

wypełnienia zobowiązań prawnych ·       prawo dostępu do danych

·       prawo do sprostowania danych

·       prawo do ograniczenia przetwarzania

·       prawo skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

Wszelkie informacje o wskazanych powyżej prawach, przysługujących na mocy przepisów
o ochronie danych osobowych znajdziesz tutaj

 


JAK MOŻESZ WNIEŚĆ PRZYSŁUGUJĄCE UPRAWNIENIA


Wskazane powyżej prawa możesz wnieść do nas w dowolnym momencie. Prosimy abyś zapoznał się z niezbędnymi informacjami dotyczącymi trybu postępowania, które znajdziesz tutaj.

Formy wnoszenia wniosków:

 • w formie pisemnej na adres: ISSM GROUP PREMIUM Marzena Krzanowska Dereniowa 10 05-110 Jabłonna
 • drogą e-mailową na adres: service@issmgroup.pl.

 

Prawo skargi, wnosisz do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Wszelkie niezbędne informacje znajdziesz na www.uodo.gov.pl.

 


CO W SYTUACJI GDY CHCESZ ZŁOŻYC SKARGĘ LUB MASZ DODATKOWE PYTANIA


Jakiekolwiek pytania, zastrzeżenia lub wątpliwości dotyczące treści niniejszej Polityki prywatności lub sposobu w jaki przetwarzamy dane osobowe, jak również skargi dotyczące tych kwestii (choć mamy nadzieję, że nie będzie konieczności wniesienia tego rodzaju skarg), prosimy kierować mailowo wraz ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi skargi na adres: service@issmgroup.pl

Wszelkie otrzymane skargi zostaną rozpatrzone i udzielimy na nie odpowiedzi.

 


CZY WYKORZYSTUJEMY PLIKI COOKIES LUB INNE TECHNOLOGIE PRZY PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH


Przy przetwarzaniu danych osobowych wykorzystujemy pliki cookies. Taka sytuacja ma miejsce, gdy odwiedzają Państwo stronę www.issmgroup.pl, a dane mogą obejmować następujące informacje:

 1. informacje na temat używanej przeglądarki i systemu operacyjnego,
 2. informacje o urządzeniu,
 3. adres IP używanego przez Państwa urządzenia,
 4. odwiedzone przez Państwa strony internetowe
 5. linki, wybrane przez Państwa w ramach interakcji z naszym serwisem.

Dane te zbieramy wyłącznie w sytuacji, gdy uzyskamy od Ciebie zgodę na wykonanie takiej czynności. Pamiętaj, że udzieloną zgodę masz prawo wycofać w dowolnym momencie.

Więcej informacji o stosowanych przez nas plikach cookies oraz o zarządzaniu ustawieniami prywatności znajdziesz w polityce plików cookies – tutaj.

 


POSTANOWIENIA KOŃCOWE


Niniejsza Polityka prywatności może czasami ulegać zmianom. Prawa użytkownika wynikające
z niniejszej Polityki prywatności nie zostaną ograniczone bez wyraźnej zgody użytkownika. Wszelkie zmiany Polityki prywatności będą publikowane na tej stronie, a o istotnych zmianach będziemy informować w bardziej widoczny sposób (w przypadku niektórych usług łącznie z wysłaniem odpowiedniego powiadomienia e-mail). Zachowujemy również poprzednie wersje niniejszej Polityki prywatności
w archiwum, aby umożliwić użytkownikom zapoznanie się z nimi.

Ostatnia aktualizacja niniejszego dokumentu miała miejsce dnia 2022-07-25